VSB Fonds Alphen aan den Rijn e.o.

Instellingen in Alphen aan den Rijn en omgeving kunnen sinds 27 mei 1994 profiteren van de Stichting VSB Fonds Alphen aan den Rijn en Omstreken.

Een Fonds dat is voortgekomen uit de Stichting Bondsspaarbank en donaties verstrekt op een breed maatschappelijk terrein.
Het VSB Fonds Alphen aan den Rijn sluit daarmee nauw aan bij de idealen, waaraan de Bondsspaarbank in 1842 haar ontstaan ontleende. Idealen, die alles te maken hadden met de kwaliteit van het bestaan en nog niets aan belang hebben ingeboet.

Het VSB Fonds Alphen aan den Rijn en Omstreken wil deze oorspronkelijke doelstellingen in nieuwe vormen nastreven door het verlenen van financiële steun - zonder tegenprestaties te bedingen - aan projecten van maatschappelijk belang in de regio Alphen aan den Rijn. En die kunnen zowel van sociale, culturele als ideële of educatieve aard zijn.

Fiscaal nummer VSB Fonds Alphen aan den Rijn e.o.: 10.53.553

Volg ons op: